söndag 15 januari 2012

Lilla aktuellt

Nu har vi bytt och det är 5B:s tur att att ha hemkunskap och 5A:s tur att ha nyheter.

När vi har nyheter tittar vi på Lilla Aktuellt och övar på att diskutera och argumentera.

Målen för arbetsområdet nyheter är:

  • Du kan titta på nyhetsprogrammet Lilla Aktuellt
  • Du kan välja ut en nyhet att diskutera med kamrater i din grupp
  • Du kan argumentera för dina åsikter utifrån dina kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna
  • Du kan muntligt redovisa din och din grupps diskussion
  • Du använder ord och begrepp som är relevanta för nyheten/ämnet ni valt


Denna första gång tittade vi på en del av Lilla Aktuellts årskrönika 2011. Här är länken till programmet om du vill se hela! (tillgängligt till och med 28 januari).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar