torsdag 19 januari 2012

Kemi-prov

H2O, Elisabet Jagell, CC (by-nc)
På kemiprovet kollar vi av om du nått målen för avsnittet. Vi har repeterat i skolan och du har fått ta hem din Kemi-bok för att träna inför provet. Kom ihåg att börja träna i god tid så att du kan fråga om det är något du inte förstår! Provet är onsdag den 25/1 för 5A och torsdag den 26/1 för 5B.

Här är målen:

  1. Du ska veta att materia är uppbyggd av atomer och molekyler. Du ska känna till att det finns olika slags atomer och du ska enkelt kunna beskriva vad ett grundämne är.
  2.  Du ska känna till faserna fast, flytande och gas samt begreppen smälter, avdunstar, stelnar och kondenseras.
  3. Du ska kunna dokumentera ditt NO-arbete genom att planera (plan för genomförandet, hypotes och frågeställningar), utföra (utföra undersökningen på ett säkert sätt samt dokumentation av vad ni gjorde) och utvärdera (beskriva hur det blev, jämföra resultat med tidigare undersökningar eller andras resultat, föra resonemang (om likheter och skillnader och vad de kan bero på)) samt förslag på hur man skulle kunna förbättra undersökningen. Dokumentationen ska vara i text och bild och kan vid behov även innehålla tabeller.
  4. Du ska känna till historier om hur man tänkte om materia förr i tiden.
Mål 1 och 2 har du i dina anteckningar i din kemibok. Kom ihåg att jag vill att du ska kunna ge exempel för faserna och begreppen i mål 2. Till exempel kunna ge exempel på ett ämne i fast form - vatten i form av is. Och avdunstar - när solen lyser på vattnet och det bildas vattenånga. 
Mål 3 har vi repeterat och övat inför i skolan flera gånger. Du kommer att få ha din lathund med rubrikerna på provet. 
Mål 4 handlar om de berättelser vi pratat om på lektionerna. Vi repeterade lite på fredagens samling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar