tisdag 22 maj 2012

Instuderingsfrågor inför religionsprovet torsdagen 31/5

Ta hjälp av ditt religionshäfte och översikten för att träna inför provet och finna svaren på frågorna.

o   Vad betyder egentligen ordet religion?
o   Judendomen, Kristendomen och Islam har samma stamfader, vad kallas han?
o   Vilken del av bibeln har precis samma innehåll som Tanach?
o   Abraham hade en fru, vad hette hon?
o   Vad hette landet som Abraham bodde ifrån början?
o   Abraham och hans släkt flyttade till ett annat land, vilket?
o   Vad är en profet?
o   Hur tror du att det känns att flytta till ett annat land? Vad kan man oroa sig för? Vad kan vara svårt? Vad hoppas man på? (Frågan har ett öppet svar, det vill säga att svaren är olika utifrån olika personer)

Judendom
o   När tillkom Judendomen?
o   Minns du berättelsen om Josef och hans bröder, Moses i vassen eller David och Goliat? Välj ut en berättelse och återberätta kortfattat vad den handlar om.
o   Vad kallas stjärnan som finns på Israels flagga?
o   Vilken är Judendomens heliga dag?
o   Vart (viktig byggnad) ber man om man är judisk?
o   Vilka är de viktigaste högtiderna i Judendomen? Beskriv dessa kortfattat.
o   Vad heter Judendomens heliga skrift?
o   Vad tror du händer efter döden? (Frågan har ett öppet svar, det vill säga att svaren är olika utifrån olika personer)

Kristendom
o   När tillkom Kristendomen?
o   Vad hette Jesus föräldrar och med vilken religion växte Jesus upp?
o   Jesus och hans föräldrar bodde i samma land som Abraham och Moses hade gjort för länge sedan, då hette landet Kanaan. Vad hette landet på Jesus tid?
o   Vad hette staden som Jesus växte upp i?
o   Minns du berättelsen om Liknelsen mellan de två bröderna, Sakaois i trädet? Välj ut en berättelse och återberätta kortfattat vad den handlar om.
o   Hur många var de män som kallades för Jesus lärjungar och som följde honom på hans vandringar?
o   Jesus hade inte bara vänner utan också motståndare, vilka?
o   Vad heter Kristendomens heliga skrift?
o   Hur ser Kristendomens symbol ut? Varför tror du att Kristendomen har denna som symbol?
o   Vad tycker du är ett bra liv? (Frågan har ett öppet svar, det vill säga att svaren är olika utifrån olika personer)
o   Jesus togs tillfånga. Vilket straff fick Jesus?
o   Var begravdes Jesus?
o   Vilken dag är Kristendomens vilodag?
o   Ordet Messias är Hebreiska och betyder?

Islam
o   När tillkom Islam?
o   Vad hette Islams grundare?
o   Islams grundare bodde hos sin farbror. I vilken stad bodde de?
o   I staden finns en stor fyrkantig byggnad, vad kallas den? Vad fanns det inne i denna byggnad?
o   Hur ser byggnaden ut idag?
o   Minns du berättelsen Muhammed och ängeln Gabriel? Återberätta kortfattat vad den handlar om.
o   Vad heter Gud på arabiska?
o   Vilka var det som blev arga på Muhammed när han sa att människor ska göra gott, ta hand om de fattiga och dela med sig rättvist?
o   På grund av fiender var Muhammed tvungen att fly till grannstaden, vad hette den?
o   När Muhammed återvände till Mecka lät han tömma Kaba på alla gudastatyer, varför då?
o   Hur ofta ska en muslim helst be?
o   En hel månad fastar muslimerna, hur går det till? Vad kallas fastemånaden?
o   När fastan är över firas en av muslimernas största högtider, vad kallas den?
o   Nämn minst en helig plats.
o   Vad heter Islams heliga skrift?
o   Vilken dag är muslimernas speciella veckodag?


Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar