tisdag 4 oktober 2011

PP-berättelser: Artiklarna

Kommer ni ihåg att en av våra bild-svenska grupper arbetade med att göra berättelser med början-mitten-slut med hjälp av PowerPoint?

Här kan ni se deras berättelser.

När ni fick komma med idéer på hur ni tycker att vi ska använda och utveckla de IT-verktyg vi lärt oss i 4:an så kom förslag på att alla skulle få lära sig detta och att vi skulle arbeta mer med det. Det ska vi göra nu!

Den här gången är det inte berättelser utan nu ska det handla om att berätta om barnkonventionen. Vi ska titta på några filmer som inspiration:
Barns rätt till identitet
Barns rätt till skydd

Ni kommer att i grupper få ta hand om en artikel från barnkonventionen och göra en PP-berättelse som förklarar den. 
  • Ni ska börja med att göra en "Story board".
  • Ni ska rita bilderna själva.
  • Ni kan rita eller fota bakgrunder.
  • Använd text och även gärna era röster.
  • Ni får använda max sex slides.
Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar